Laika zīmes skatījumi

69. Laika zīmes
Jēkaba vēstule 4:7-12 Plātīšanās ar nākotnes nodomiem

LKR raidījums “Laika zīmes” 11. apr. 2013

Viesi:
Andris Kravalis – Romas Katoļu Sv.Marijas – Magdalēnas draudzes prāvests,

Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps,

Rolands Eimanis – Rīgas Mežaparka un Baldones ev. lut. draudžu mācītājs

http://www.lkr.lv

Laika zīmes

 • 364. Laika Zīmes
  Dieva aicinājums

 • 363. Laika Zīmes

 • 362. Laika Zīmes
  Ko dara bauslībā?

 • 361. Laika Zīmes
  Kalpi Dievam

 • 360. Laika Zīmes
  Dzīvi Kristū

 • 359. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā ar Dievu

 • 358. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā

 • 357. Laika Zīmes
  Ticība un darbi

 • 356. Laika Zīmes
  Ticības piemērs

 • 355. Laika Zīmes
  Taisnoti caur ticību

 • 354. Laika Zīmes
  Žēlastības bauslis

 • 353. Laika Zīmes
  Kas mūs glābj?