Laika zīmes skatījumi

354. Laika Zīmes
Žēlastības bauslis

LKR raidījums “Laika zīmes” 15.apr.2021

Rakstu vieta: Vēstule romiešiem 3:1–20

Viesi:

Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Krists Kalniņš – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes Ev. lut. draudzes mācītājs

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Laika zīmes

 • 368. Laika Zīmes
  Sirdī ticēt, ar muti apliecināt!

 • 367. Laika Zīmes
  Dieva suverenitāte

 • 366. Laika Zīmes
  Dieva un cilvēka brīvā izvēle

 • 365. Laika Zīmes
  Vai ciešanas šķir no Kristus?

 • 364. Laika Zīmes
  Dieva aicinājums

 • 363. Laika Zīmes

 • 362. Laika Zīmes
  Ko dara bauslībā?

 • 361. Laika Zīmes
  Kalpi Dievam

 • 360. Laika Zīmes
  Dzīvi Kristū

 • 359. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā ar Dievu

 • 358. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā

 • 357. Laika Zīmes
  Ticība un darbi