Laika zīmes skatījumi

344. Laika Zīmes
Meli un nepatiesība

LKR raidījums “Laika zīmes” 4.feb.2021

Rakstu vieta: Apustuļu darbi 24:24 – 27; 15:1-12

Viesis:

Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps
Andris Kravalis – Romas Katoļu baznīcas bīskaps

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Laika zīmes

  • 358. Laika Zīmes
    Nedzīvo naidā

  • 357. Laika Zīmes
    Ticība un darbi

  • 356. Laika Zīmes
    Ticības piemērs

  • 355. Laika Zīmes
    Taisnoti caur ticību

  • 354. Laika Zīmes

  • 353. Laika Zīmes
    Kas mūs glābj?

  • 352. Laika Zīmes
    Cilvēks, kas spriež tiesu

  • 351. Laika Zīmes
    Dieva dusmība

  • 350. Laika Zīmes
    Nekaunēties no Kristus Vārda

  • 349. Laika Zīmes
    Izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju

  • 348. Laika Zīmes

  • 347. Laika Zīmes
    Dievs un dzīves vētras