Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (149.daļa)

LKR raidījums “Atbildes uz klausītāju jautājumiem” 16.apr.2021

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:
Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:39 Vai vārds “dieviņš”lietošana sadzīves mirkļos attiecas uz otro bausli?
11:13 Vai luterānis drīkst klausīties pareizticīgās baznīcas kora izpildītās dziesmas?
15:23 Kāda ir pravietiskās kalpošanas nozīme draudzē?
27:00 Kā izprast vārdus “viltus pravietis”- viens cilvēks, baznīca vai valsts??
39:56 Kā saprast- “nāve un lāsts uz jaunās zemes”?
31:06 Pēc kāda algoritma izskaitļot skaitli 666?
44:38 Kā saprast rakstu vietu no 2. Mozus grāmatas 4. nodaļas 23. – 26. pants, kur Dievs runā ar Mozu par faronu, bet tad glābj savu dēlu?
49:36 Kā saprast, ka mirušiem prieka vēsts sludināta?
53:06 Cik svarīga un kāda nozīme Bībelei mūsdienās? Ko darīt, ja lasot Bībeli, tā neuzrunā un domas klejo citā virzienā?

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ko par to saka Bībele?

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (153.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (152.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (151.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (150.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (149.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (148.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (147.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (146.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (145.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (144.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (143.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (142.daļa)