Ja Mani ļaudis skatījumi

378. Ja mani ļaudis
Bez vienprātības nav nekas!

LKR raidījums “Ja Mani ļaudis” 04.05. 2022.

Raidījumu vada: Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Rakstu vieta: Psalms 133

Viesi:

Ilgvars Vērmelis – Viens no Latvijas Kristīgā radio dibinātājiem
Normunds Āboliņš – Bauskas vasarsvētku draudzes mācītājs

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Ja Mani ļaudis

  • 381. Ja mani ļaudis
    Viss no Dieva žēlastības.

  • 380. Ja mani ļaudis
    Elki un Tā Kunga slavēšana.

  • 379. Ja mani ļaudis
    Tā Kunga kalpi, esiet nomodā!

  • 378. Ja mani ļaudis
    Bez vienprātības nav nekas!

  • 377. Ja mani ļaudis
    Vieta Tam Kungam!

  • 376. Ja mani ļaudis
    Kur sākas lepnība?

  • 375. Ja mani ļaudis
    Ceri uz To Kungu!

  • 374. Ja mani ļaudis
    Taisnība un patiesība

  • 373. Ja mani ļaudis
    Laulātu draugu svētība, 2.daļa

  • 372. Ja mani ļaudis
    Bērni
    svētība vai apgrūtinājums? 1.daļa

  • 371. Ja mani ļaudis
    Kad Tas Kungs pilsētu neapsargā

  • 370. Ja mani ļaudis
    Dieva ieprieca bēdu laikā.