Ja Mani ļaudis skatījumi

198. Ja Mani ļaudis
Tā Kunga kalpu mantojums

LKR raidījums “Ja Mani ļaudis” 23.nov.2016

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Rakstu vieta:
Jesajas 54:11-17

Viesi:

Andrejs Āriņš – Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapa vietnieks, mācītājs
Raivo Šastakovičs – Iecavas Evaņģēliskās Ticības Kristiešu draudzes „Dzīvības Straume” mācītājs

http://www.lkr.lv

Ja Mani ļaudis

  • 381. Ja mani ļaudis
    Viss no Dieva žēlastības.

  • 380. Ja mani ļaudis
    Elki un Tā Kunga slavēšana.

  • 379. Ja mani ļaudis
    Tā Kunga kalpi, esiet nomodā!

  • 378. Ja mani ļaudis
    Bez vienprātības nav nekas!

  • 377. Ja mani ļaudis
    Vieta Tam Kungam!

  • 376. Ja mani ļaudis
    Kur sākas lepnība?

  • 375. Ja mani ļaudis
    Ceri uz To Kungu!

  • 374. Ja mani ļaudis
    Taisnība un patiesība

  • 373. Ja mani ļaudis
    Laulātu draugu svētība, 2.daļa

  • 372. Ja mani ļaudis
    Bērni
    svētība vai apgrūtinājums? 1.daļa

  • 371. Ja mani ļaudis
    Kad Tas Kungs pilsētu neapsargā

  • 370. Ja mani ļaudis
    Dieva ieprieca bēdu laikā.