Ja Mani ļaudis skatījumi

195. Ja Mani ļaudis
Pravietojums par Kristu

LKR raidījums “Ja Mani ļaudis” 2.nov.2016

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Rakstu vieta:
Jesajas 52:13-15 un 53:1-10

Viesi:

Andris Opengeims – Jēkabpils krievu un Madonas Vasarsvētku draudžu mācītājs
Roberts Otomers – Rīgas Sv. Gara, Vecumnieku un Valles ev. lut. draudžu mācītājs

http://www.lkr.lv

Ja Mani ļaudis

 • 352. Ja mani ļaudis
  Kur ir palīdzība?

 • 351. Ja mani ļaudis

 • 350. Ja mani ļaudis
  Pareizi saprast Dieva Vārdu

 • 347. Ja mani ļaudis
  Vērs savus soļus atpakaļ

 • 348. Ja mani ļaudis
  Viņa likumi, mana dziesma

 • 347. Ja mani ļaudis

 • 346. Ja mani ļaudis

 • 345. Ja mani ļaudis

 • 344. Ja mani ļaudis
  Prieks par Dieva likumiem

 • 343. Ja mani ļaudis
  Bauslība un žēlastība

 • 342. Ja mani ļaudis
  Dieva žēlastība

 • 341. Ja mani ļaudis
  Dieva varenība žēlastībā