Laika zīmes skatījumi

48. Laika zīmes
2.Pāvila vēstule korintiešiem 10.nodaļa. Ar kādu mērauklu mēs sevi mēram

LKR raidījums “Laika zīmes” 15. nov. 2012

Viesi:
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps
Andrejs Trapučka – Ogres Sv.Meinarda, Birzgales, Ikšķiles,
draudžu viceprāvests
Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu Latvijasdraudžu savienības bīskaps
Rolands Eimanis – Rīgas Mežaparka un Baldones ev. lut. draudžu mācītājs
Pēteris Eisāns – Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieks, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs

http://www.lkr.lv

Laika zīmes

 • 353. Laika Zīmes
  Kas mūs glābj?

 • 352. Laika Zīmes
  Cilvēks, kas spriež tiesu

 • 351. Laika Zīmes
  Dieva dusmība

 • 350. Laika Zīmes
  Nekaunēties no Kristus Vārda

 • 349. Laika Zīmes
  Izredzēts sludināt Dieva evaņģēliju

 • 348. Laika Zīmes

 • 347. Laika Zīmes
  Dievs un dzīves vētras

 • 346. Laika Zīmes

 • 345. Laika Zīmes
  Brīvība
  atkarība no Dieva

 • 344. Laika Zīmes
  Meli un nepatiesība

 • 343. Laika Zīmes

 • 342. Laika Zīmes