Laika zīmes skatījumi

378. Laika Zīmes
Vai pret visiem mēs varam būt patīkami?

LKR raidījums “Laika zīmes” 17.02.2022.

Rakstu vieta: Vēstule romiešiem – 15:1-13

Viesi:

Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu draudzes “Cerība” un Bauskas draudzes mācītājs, bīskaps emeritus

Andris Kravalis – Romas katoļu baznīcas bīskaps

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Laika zīmes

 • 389. Laika Zīmes
  Klausīt Dievam vai valdībām?

 • 388. Laika Zīmes
  Turēties pie tīras garīgās barības!

 • 387. Laika Zīmes
  Šķīstiet savas dvēseles!

 • 386. Laika Zīmes
  Nepelnītā žēlastība!

 • 385. Laika Zīmes
  Lieciet savu cerību uz Dieva žēlastību!

 • 384. Laika Zīmes
  Kāpēc ticība tiek pārbaudīta?

 • 383. Laika Zīmes
  Gara svētīti paklausībai

 • 382. Laika Zīmes
  Dieva pavēle
  sludināt pagāniem

 • 381. Laika Zīmes
  Dieva draudzes šķelšana

 • 380. Laika Zīmes
  Necel namu uz svešu pamatu!

 • 379. Laika Zīmes
  Meklē laimi Dieva lietās!

 • 378. Laika Zīmes
  Vai pret visiem mēs varam būt patīkami?