Laika zīmes skatījumi

359. Laika Zīmes
Nedzīvo naidā ar Dievu

LKR raidījums “Laika zīmes” 20.maijs 2021

Rakstu vieta: Vēstule romiešiem 5: 10-21

Viesi:

Andris Kravalis – Romas katoļu baznīcas bīskaps
Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu Bauskas draudzes un Rīgas 5.draudzes mācītājs, bīskaps emeritus

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Laika zīmes

 • 364. Laika Zīmes
  Dieva aicinājums

 • 363. Laika Zīmes

 • 362. Laika Zīmes
  Ko dara bauslībā?

 • 361. Laika Zīmes
  Kalpi Dievam

 • 360. Laika Zīmes
  Dzīvi Kristū

 • 359. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā ar Dievu

 • 358. Laika Zīmes
  Nedzīvo naidā

 • 357. Laika Zīmes
  Ticība un darbi

 • 356. Laika Zīmes
  Ticības piemērs

 • 355. Laika Zīmes
  Taisnoti caur ticību

 • 354. Laika Zīmes
  Žēlastības bauslis

 • 353. Laika Zīmes
  Kas mūs glābj?