Laika zīmes skatījumi

341. Laika Zīmes
Kas atrodas pūlī?

LKR raidījums “Laika zīmes” 14.jan.2021

Rakstu vieta: Apustuļu darbi 22:17-30
Viesi:

Viesturs Reķis – Septītās dienas adventistu Rīgas 4. draudzes mācītājs, bīskaps emeritus
Krists Kalniņš – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Laika zīmes

 • 342. Laika Zīmes

 • 341. Laika Zīmes
  Kas atrodas pūlī?

 • 341. Laika Zīmes
  Jaunpiedzimšanas ceļš

 • 338. Laika Zīmes

 • 337. Laika Zīmes

 • 336. Laika Zīmes
  Rotkaļi pret kristiešiem

 • 335. Laika Zīmes

 • 333. Laika Zīmes
  Nebīsties, runā!

 • 332. Laika Zīmes
  Drosme liecināt

 • 330. Laika zīmes
  Svētā Gara vadība

 • 329. Laika zīmes – Strīds brāļu starpā

  329. Laika zīmes
  Strīds brāļu starpā

 • 328. Laika zīmes – Par apgraizīšanu

  328. Laika zīmes
  Par apgraizīšanu