Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (100.daļa)

LKR raidījums “Aktuāla Diskusija” 6.dec.2019

Raidījumu vada:

Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:
Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

Par ko Dievs runā 2. Mozus grāmatas 13:11-16.?
Ja Ecehiēla grāmatā minētais templis ir tūkstošgades templis, tad kādēļ ir pieminēts upuris par grēkiem – dzīvnieks?
Kāpēc viens un tas pats notikums 4 Bībeles evaņģēlijos ir aprakstīts dažādi?
Vai iesvētības ir nenozīmīgs rituāls, kāds ir iesvētību Bibliskais pamatojums?
Vai Jēzus Kristus “brīnumainā visu vainu dziedināšana” attiecas tikai uz senajiem laikiem, kad Viņš dzīvoja kopā ar zemes cilvēkiem?
Vai arī šodien ir iespēja kristīties par mirušiem ( 1.Kor. 15:29)?

http://www.lkr.lv

Ko par to saka Bībele?

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (143.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (142.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (141.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (140.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (139.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (138.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (137.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (136.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (135.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (134.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (131.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele?” (130.daļa)