Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (190.daļa)

LKR raidījums “Atbildes uz klausītāju jautājumiem” 18.03.2022.

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:

Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:02 Kas īsti ir epilepsija? Apsēstība vai slimība? Ja apsēstība, tad, ko un, kā darīt?
22:47 Ja es nepelnu naudu un to nepārvaldu, vai ir taisnīgi pret Dievu, ka es nedodu desmito tiesu? Bet, ja dodu, vai tad tas būtu taisnīgi pret vīru, kurš pelna?
28:20 No kā sastāv cilvēks?
38:18 Kā saprast vārdu “gars” vēst. Korint. 14:32 un Atklāsmes gr. 4:5?
44:00 Kas notiek ar kristieti pēc nāves?
50:37 Ko darīt, ja vīrs savu vardarbīgo rīcību, uzvedību attaisno ar Dieva vārdu?

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Ko par to saka Bībele?

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (200.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (199.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (198.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (197.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (196.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (195.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (194.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (193.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (192.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (191.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (190.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (189.daļa)