Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (187.daļa)

LKR raidījums “Atbildes uz klausītāju jautājumiem” 25.02. 2022.

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:
Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

1:01 Vai tikai ar grēka nožēlas kristību (lūgšanu) cilvēks var iemantot mūžīgo dzīvību?
14:05 Lūdzu izskaidrojiet pretrunas – redzēt Dievu vaigu vaigā
/2.Mozus 33:11/ un Dievu nekad neviens nav redzējis? /Jāņa ev.1:18/
24:39 Cik derības Dievs ir noslēdzis ar cilvēkiem?
32:36 Lūdzu dodiet padomu, kā vajadzētu atbrīvoties no Dieva radījuma – zirnekļa?
35:24 Vai jūs ieteiktu lasīt un iedziļināties grāmatā “Sentēvi un pravieši”?
38:52 Kā jūs skaidrotu rakstu vietu no Lūkas ev. 14:26?
47:43 Lūdzu izskaidrojiet par vārda spēku sarunās, nosaukumos, bērnu vārdos?

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Ko par to saka Bībele?

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (198.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (197.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (196.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (195.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (194.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (193.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (192.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (191.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (190.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (189.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (188.daļa)

 • Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (187.daļa)