Ja Mani ļaudis skatījumi

54. Ja Mani ļaudi
Jāņa 13:21-30 Viens no jums Mani nodos

LKR raidījums “Ja Mani ļaudis” 2. jan. 2013

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:
Edgars Godiņš – Rīgas baptistu semināra draudzes mācītājs
Kārlis Irbe – Rīgas ev. lut. Jēzus draudzes

http://www.lkr.lv

Ja Mani ļaudis

 • 381. Ja mani ļaudis
  Viss no Dieva žēlastības.

 • 380. Ja mani ļaudis
  Elki un Tā Kunga slavēšana.

 • 379. Ja mani ļaudis
  Tā Kunga kalpi, esiet nomodā!

 • 378. Ja mani ļaudis
  Bez vienprātības nav nekas!

 • 377. Ja mani ļaudis
  Vieta Tam Kungam!

 • 376. Ja mani ļaudis
  Kur sākas lepnība?

 • 375. Ja mani ļaudis
  Ceri uz To Kungu!

 • 374. Ja mani ļaudis
  Taisnība un patiesība

 • 373. Ja mani ļaudis
  Laulātu draugu svētība, 2.daļa

 • 372. Ja mani ļaudis
  Bērni
  svētība vai apgrūtinājums? 1.daļa

 • 371. Ja mani ļaudis
  Kad Tas Kungs pilsētu neapsargā

 • 370. Ja mani ļaudis
  Dieva ieprieca bēdu laikā.