Ja Mani ļaudis skatījumi

306. Ja Mani ļaudis
Dzirdēt un paklausīt

LKR raidījums “Ja Mani ļaudis” 29.jan.2020

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Rakstu vieta: Psalms 81:1

Viesi:

Arnis Eltermanis – Doles-Ķekavas ev. lut.
draudzes mācītājs,
jūrmalas iecirkņa prāvests
Lauris Tartars – LBDS Valmieras
draudzes mācītājs

http://www.lkr.lv

Ja Mani ļaudis

 • 345. Ja mani ļaudis

 • 344. Ja mani ļaudis
  Prieks par Dieva likumiem

 • 343. Ja mani ļaudis
  Bauslība un žēlastība

 • 342. Ja mani ļaudis
  Dieva žēlastība

 • 341. Ja mani ļaudis
  Dieva varenība žēlastībā

 • 340. Ja Mani ļaudis
  Pateicība bēdu laikā

 • 339. Ja Mani ļaudis
  Tā Kunga varenība

 • 338. Ja Mani ļaudis
  Cilvēks un Dieva vara

 • 337. Ja Mani ļaudis

 • 336. Ja Mani ļaudis

 • 335. Ja Mani ļaudis
  Tiesiski taisna patiesība

 • 334. Ja Mani ļaudis
  Valdi pār naidniekiem!