Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (182.daļa)

LKR raidījums “Atbildes uz klausītāju jautājumiem” 21.jan. 2022

Raidījumu vada:
Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:
Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:55 Lūgums izskaidrot rakstu vietu no Jāņa ev. 3:5-6. Ko nozīmē – atdzimt ūdenī?
24:00 Vai Dievmātes pielūgšana ir sava veida elkdievība un kults?
26:30 Vai taisnība, ka viduslaiku Eiropā dažādās vietās un laikos katoļu baznīcas aizliedza ticīgajiem lasīt Bībeli un par tās glabāšanu draudēja sods?
41:04 Kādā nāvē mira Jūda? Lūdzu izskaidrojiet!
43:28 Vai drīkst aicināt dziedāt Dievam par godu savus neticīgos paziņas?
55:06 Vai Ananija un Sapfīra, runājot ar Pēteri, saprata, ka melo nevis cilvēkiem, bet Dievam? Vai Ananija un Sapfīra nomira tikai šai dzīvei vai mūžīgai pazušanai?

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Jaunākie raidījumi

Aktuāla diskusija

Gaismas ceļš

Ko par to saka Bībele?

Kas ir cilvēks?

Ja Mani ļaudis

Laika zīmes

Откровенный вопрос