Ko par to saka Bībele? skatījumi

Atbildes uz klausītāju jautājumiem: „Ko par to saka Bībele” (200.daļa)

LKR raidījums “Atbildes uz klausītāju jautājumiem” 27.05.2022.

Raidījumu vada:

Tālivaldis Tālbergs – LKR prezidents

Viesi:

Juris Doveiko – Teoloģijas doktors un misionārs
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps

Šajā raidījumā tika atbildēts uz šādiem jautājumiem:

0:56 Vai ir svarīgi, lai bērna vārds būtu bībelisks vai ar bībelisku nozīmi?
11:30 Kāpēc, kad piesaucu Dievu, palīdzība nenāk uzreiz?
17:10 Ko par to saka Bībele, ka Šveices uzņēmums sāks ražot Zelenska degvīnu?
23:07 Vai tas ir ļauni, ja tīksmināmies par nepareizu Bībeles izpratni?
31:50 Lūdzu izskaidrojiet Atklāsmes grāmatās 20:6 un 22:5 rakstīto? Par ko būs valdīšana?
42:45 Jautājums par Atklāsmes grāmatu – kas dod otram zvēram spējas, iedot dzīvības garu zvēra tēlam?
Vai mums vajadzētu lamāt, apsaukāt sātanu?
51:16 Ko īsti nozīmē bibliskais vārds , kas latviski tiek tulkots kā pielūgsme

www.lkr.lv
www.facebook.com/kristigaisradio
www.lkrtv.lv

Ziedojumi Latvijas Kristīgā radio darbam:

Latvijas Kristīgā Radio Atbalsta Biedrība
PVN reģ. Nr. LV – 40008020931
Norēķinu konts: LV83UNLA0002400700229
A/S SEB “Latvijas Unibanka” Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X

Paldies par Jūsu līdzdalību Tā Kunga darbā!

Jaunākie raidījumi

Aktuāla diskusija

Gaismas ceļš

Ko par to saka Bībele?

Kas ir cilvēks?

Ja Mani ļaudis

Laika zīmes

Откровенный вопрос